Geschiedenis K3D

Upload
Feedback
Productie

Proeffabriek

Samen met 8 partners uit de maakindustrie is onder de naam AddLab op Stijp-S in Eindhoven deelgenomen aan een gezamenlijke proeffabriek voor 3D metaal printen. In drie jaar tijd is deze plek uitgegroeid tot een hotspot van de industriële additive manufacturing dat zich kan meten met de wereldtop. De ruim 20 engineers van de 9 deelnemende bedrijven hebben uitgebreide kennis en ervaring opgedaan met ontwerpen voor 3D printen, materiaalonderzoek, het 3D printproces zelf en natuurlijk het nabewerken en testen van geprinte onderdelen. In die periode is een belangrijke basis gelegd voor de toepassing van deze nieuwe digitale productietechnologie voor de Nederlandse maakindustrie.

Eerste printer

Aan het einde van het AddLab programma kocht moederbedrijf Kaak Group (nu Royal Kaak) in september 2016 één van de eerste MetalFAB1 metaalprinters van Additive Industries. Deze metaalprinter werd aangekocht met als doel het vervaardigen van onderdelen voor de broodbaklijnen in roestvast- en gereedschap staal. De samenwerking in Eindhoven, waarbinnen kennis, ervaringen en kunde werden gedeeld en tijd en geld werden geïnvesteerd, is Kaak zo goed bevallen dat de nieuwe metaalprinter wederom in een samenwerking werd geëxploiteerd. 

Kaak besloot de machinecapaciteit te delen met een aantal andere industriële koplopers in Oost-Nederland zoals Royal Eijkelkamp, Goma, Copal Handling Systems, Hittech Bihca, Bronkhorst Hightech en Van Raam. En binnen afzienbare tijd werd de machine geüpgraded van 2 naar 4 lasers om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen. 

Verzelfstandiging

Gedurende de tweede helft van 2017 werd, vanwege de grote ambities die Kaak heeft op het gebied van 3d metaal printen, besloten om de 3D metaal print productie te verzelfstandigen en onder te brengen in volle dochter K3D. Om uitvoering te geven aan de gedistribueerde fabricagevisie is K3D bezig een netwerk op te bouwen van lokale K3D Printing Technology Centers. Bij bewezen succes volgt een verdere uitrol naar het buitenland.

Brainport Campus

De partijen KMWE, NTS en Machinefabriek de Valk continueerden de samenwerking uit 2013 in een afgeslankte variant gedurende 2016, 2017 en 2018 onder de naam AddFab.

K3D besloot om naast het succesvolle printcenter in Terborg een brug te slaan met het Eindhovense. Met als gevolg een hernieuwde samenwerking met NTS, KMWE, Additive Industries en Machinefabriek de Valk onder de noemer K3D-AddFab. Vanaf medio 2020 is K3D-AddFab live en open op de Brainport Industries Campus in het hart van de maakindustrie.

Inmiddels is K3D één van de marktleiders op 3D metaal print gebied in Nederland. Samen met partners, onderwijsinstellingen en (lokale) overheden wordt gewerkt aan het creëren van een kennisuitwisseling-netwerk en een keten van bedrijven die deze nieuwe technologie kennen en kunnen uitrollen voor de BV Nederland.

Download onze technische brochure